Time vs. Tense

Визначення
Час — це концепт, що означає тривалість буття явищ і предметів. Він є об’єктивною формою існування матерії та універсальним поняттям.

Відповідником «часу» в англійській мові є слово "time", що несе в собі ідентичне значення.

Адже, поняття «час», як уже було сказано, є універсальним, а отже, присутнім у всіх культурах та, відповідно, мовах.


Нижче приведені приклади вживання цього слова в англійському мовленні:

  • What time is it now? – Котра година?
  • From time to time – Час від часу
  • Free time – Вільний час
  • At the same time - Водночас
  • Once upon a time – Колись давно
  • Time heals – Час лікує

Час у граматиці являється дещо іншим, ніж час, як універсальне поняття, а саме – граматичною категорією дієслова. Вона існує для того, щоб відносити дію, про яку йде мова, до певного часового проміжку.

Граматична категорія часу виключно мовне явище і є різною в усіх мовах.

Її складовими можуть бути (в залежності від мови): закінчення дієслова, допоміжні дієслова, службові слова тощо.


Для означення часової категорії дієслова в англійській мові використовується слово "tense" (граматичний час) і таких часів налічують 16:

Present Simple Tense
Future Simple Tense
Past Simple Tense
Future Simple-in-the-Past Tense
Present Continuous Tense
Future Continuous Tense
Past Continuous Tense
Future Continuous-in-the-Past Tense
Present Perfect Tense
Future Perfect Tense
Past Perfect Tense
Future Perfect-in-the-Past Tense
Present Perfect Continuous Tense
Past Perfect Continuous Tense
Future Perfect Continuous Tense
Future Perfect Continuous-in-the-Past Tense
Запам’ятайте
Будь яка дія або процес повинні мати часову характеристику. В іншому випадку, така дія є неефективною для комунікації (беззмістовною).
Проте, важливо розрізняти поняття "time" (час, як універсальна категорія, поняття) та "tense" (час, як граматична категорія, форма).
Іншими словами, "time" – це суть, ідея, зміст, а "tense" – це форма, за допомогою якої ми цю ідею виражаємо.

Детальніше про форми ми поговоримо в наступних розділах.