Запитання

Запитання ми утворюємо ставлячи допоміжне дієслово did на початок речення. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що при цьому основне дієслово ми ставимо в форму інфінітиву без частки to:

Did you know her?
Did we need education?
Did Ann watch TV?
Did know her before?


Did

Did – вживається у всіх особах однини та множини.
Використовується лише для утворення запитань або заперечень.