Утворення

Принцип утворення часової форми Past Simple дуже схожий із принципом утворення Present Simple. Точніше, ми утворюємо його, змінюючи інфінітивну форму дієслова в стверджувальних реченнях. Запитання та заперечення ми утворюємо за допомогою допоміжного дієслова did.

Давайте згадаємо основні типи речень ще раз.

Основні типи речень:

 • Стверджувальні – речення, що містять повідомлення про події, факти, явища тощо.
 • Питальні – речення, що містять запитання та спонукають співрозмовника до відповіді.
 • Заперечні – речення, що містять заперечення подій, фактів, явищ тощо.

Основні типи дієслів:

 • Допоміжні дієслова – це дієслова, що допомагають утворювати нам часові форми, питання та заперечення. Вони виконують виключно граматичну функцію в реченні, не мають ніякого лексичного значення і, відповідно, не перекладаються. Для Past Simple це допоміжне дієслово did.
 • Інфінітив – початкова безособова форма дієслова. Це та форма дієслова, яку ми бачимо в словнику. В англійській мові обов’язково включає частку "to" перед дієсловом: to work,
  to learn, to go
  .

Також, варто відмітити, що у випадку із Past Simple ми починаємо розрізняти правильні і неправильні дієслова.

Визначення
Правильні дієслова – утворюють форму минулого часу за допомогою додавання закінчення -ed до інфінітиву (без частки to).

Наприклад:

 • work (Infinitive) – worked (Past)
 • play (Infinitive) – played (Past)
 • dance (Infinitive) – danced (Past)
Визначення
Неправильні дієслова – утворюють форму минулого часу «особливим» шляхом: чергуванням голосних в основі слова, повністю змінюючи основу, або навпаки без будь-яких змін.

Наприклад:

 • to teach (Infinitive) - taught (Past)
 • to run (Infinitive) - ran (Past)
 • to cut (Infinitive) - cut (Past)

В англійській мові налічується близько 200 неправильних дієслів і ознайомитись з ними можна в таблиці неправильних дієслів.