Стверджувальні речення

Розповідні або стверджувальні речення в Past Simple виглядають наступним чином:

They loved us so deeply.
They gave us everything.
I was very fortunate.
We lived together.

Як уже було сказано, структура дуже схожа на Present Simple, відрізняється лише закінчення дієслова.

Verb

Ще раз згадаємо, що в англійській мові розрізняють правильні та неправильні дієслова. Розподіл відбувається на основі того, як дієслова утворюють форми минулого часу.

Правильні дієслова потребують лише додавання закінчення "ed", незалежно від особи та числа.

Неправильні дієслова утворюють форму минулого часу без додавання закінчення, проте змінюючи основу. Усі Past Simple форми неправильних дієслів можна знайти в другій колонці таблиці неправильних дієслів. Ця форма однакова для всіх осіб.