Заперечення

Заперечення утворюється шляхом додавання допоміжного дієслова do/does та заперечної частки not до основного дієслова. Does ми додаємо в третій особі однини, do – у всіх інших випадках.

При поєднанні допоміжного дієслова та заперечної частки можливі скорочені форми:
We do not speak Russian. = We don't speak Russian.
He does not speak Ukrainian. = He doesn't speak Ukrainian.


Заперечення з to be:

При утворенні заперечення з дієсловом to be є певні особливості, а саме – заперечні форми утворюються без застосування допоміжних дієслів.

I am not famous.
My name is not Cameron Diaz.
Тобто ми утворюємо заперечну форму з дієсловом to be просто додаючи до нього частку not.

Проте тут також можливі скорочення:

I am not I amn't
(Ireland, Scotland, US dialect)
You are not You aren't
We are not We aren’t
They are not They aren't
He/She/It is not He/She/It isn't


Заперечення з have:

Утворючи заперечну форму з дієсловом to have, ми також використовуємо допоміжне дієслово do/does nа заперечну часточку not:

People do not have this idea of fame. = People don't have this idea of fame.
He does not have a dog. = He doesn't have a dog.

Тут варто згадати про існування дієслова have got. To have got перекладається так само як і to have, єдина різниця полягає в тому, що ми використовуємо to have got, коли говоримо про те, чим ми або хтось володіє, якась річ знаходиться у нашій власності або власності інших. Також, коли ми розповідаємо про сім’ю чи зовнішність.

Однак, якщо ви викорустовуєте не просто have, а have got, то заперечення утворюється без допоміжного слова, а лише з додаванням заперечної частки not:

I have not got a country house. = I haven't got a country house.
She has not got very big ears. = She hasn't got very big ears.
He has not got brothers. = He hasn't got brothers.

Заперечення ми також можемо утворювати за допомогою заперечного займенника. У такому випадку дієслово ми не чіпаємо, а заперечна частка no стосується іменника перед яким вона стоїть:

People have no idea of fame.
He has no dog. (Зверніть, будь ласка, увагу, що артикль пропускаємо, оскільки на його місце стає no)