Вживання Present Simple

Визначення
Present Simple — теперішній час, який вживають для позначення дій, які відбуваються:

Регулярно I live in Los Angeles and New York.
The question I always ask them.
Описує факти, закономірності, ідеї і т.ін. Fulfillment comes from within you.
Fame does not define me.
Описує почуття, відчуття I like the seasons.
Описує думки I think that's it, right?
In America people have this idea of fame.
Характеризує людину/предмет My name is Cameron Diaz. I'm 41, on my way to 42. I am an actor.
Вказує на наявність істот/предметів як таких або в конкретному місці. There is a documentary film by Yann Arthus-Bertrand, called "Human".

Звертаємо увагу!
Контекст вживання Present Simple зазвичай визначається такими словами:
always, every day (week,month, year, etc.) very often, usually, etc.