Утворення

Утворення часової форми Present Simple є доволі простим і здійснюється за допомогою допоміжних дієслів do/does (запитання та заперечні форми) та зміни інфінітивної форми дієслова (стверджувальні речення).


Отже, основні типи речень:

  • Стверджувальні – речення, що містять повідомлення про події, факти, явища тощо.
  • Питальні – речення, що містять запитання та спонукають співрозмовника до відповіді.
  • Заперечні – речення, що містять заперечення подій, фактів, явищ тощо.

Основні типи дієслів:
  • Допоміжні дієслова – це дієслова, що допомагають утворювати нам часові форми, питання та заперечення. Вони виконують виключно граматичну функцію в реченні, не мають ніякого лексичного значення і, відповідно, не перекладаються. Для Present Simple: do, does.
  • Інфінітив – початкова безособова форма дієслова. Це та форма дієслова, яку ми бачимо в словнику. В англійській мові обов’язково включає частку "to" перед дієсловом: to work,
    to learn, to go
    .
Увага!
Інфінітив ми розглядали у курсі «Морфологія». Також ви можете більш детально ознайомитися з цією формою дієслова у відповідному розділі підручника.